lymfadenektomie

Lymfadenektomie je chirurgické vynětí lymfatických (mízních) uzlin.

Provádí se u nádorů, u nichž je riziko metastáz do regionálních uzlin, nebo při zřejmém postižení uzlin nádorem.