lymfatické (mízní) uzliny

Lymfatické (mízní) uzliny (LU, latinsky lymphonodus, nodus lymphaticus = lymfatická uzlina) jsou součástí systému lymfatického systému. Protéká jimi lymfa (míza) sbíraná ve tkáních. Lymfatické uzliny se zapojují do obrany organismu před infekcí, sídlí v nich lymfocyty.

Lymfogenní metastázy vznikají po průniku buněk, které se uvolnily z nádoru, do lymfatických cév a jejich zachycení v uzlinách. U některých nádoru se standardně provádí chirurgické odstranění regionálních uzlin (lymfadenektomie) společně s primárním nádorem

Regionální (spádové) uzliny jsou uzliny, do kterých vedou lymfatické cévy z oblasti nádoru. Tyto uzliny mohou být nejdříve postiženy lymfogenními metastázami. Pro každou lokalizací je definováno, které uzliny jsou regionální (viz TNM klasifikace)

Sentinelová uzlina je regionální uzlina nejblíže k nádoru. V některých případech ji lze identifikovat, provést její biopsii a histologické vyšetření. Pokud v ní nejsou nádorové buňky, je pravděpodobné, že nebudou ani ve vzdálenějších uzlinách a není tedy nutné provádět lymfadenektomii.

(Lymf)adenopatie je obecné označení chorobného postižení mízních uzlin (zánětem, nádorem ap.)