magnetická rezonance (MR)

Magnetická rezonance (MR, MRI sken) je druh zobrazovacího vyšetření. Na rozdíl od CT nevyužívá rentgenové záření, ale magnetických vlastností atomů ovlivňovaných magnetickým polem přístroje. Výsledkem je obraz podobný jako při CT vyšetření, více však rozlišuje jednotlivé tkáně, včetně různých struktur mozku. Je možné vytvoření 3D obrazu.