magnetická rezonance (MR, MRI sken)

Na rozdíl od CT nevyužívá rentgenové záření, ale magnetických vlastností atomů. Pomocí magnetického pole se tvoří velké množství obrazů snímaných z různých „vrstev“ těla, takže je možné zrekonstruovat trojrozměrný obraz.