metalický artefakt

Metalický artefakt vzniká při rentgenovém nebo CT vyšetření v důsledku rozptylu rtg paprsků na kovové částici (např. drobné kovové cévní svorce použité při operaci, zubní plomby ap.), vzniklé "obrazce" ztěžují až znemožňují hodnocení vlastní vyšetřované tkáně.

Viz obrázek artefaktů na amalgámových plombách na webové stránce researchgate.net