metylmalonová acidurie

Metylmalonová acidurie je vrozené dědičné onemocnění. Jedná se o poruchu metabolizmu bílkovin, hromadění kyseliny metylmalonové vede k poruchám mozku, opožďování vývoje a dalším poruchám. Nejedná se o nádorové onemocnění.