midazolam (účinná látka)

Lék ze skupiny hypnotika a sedativa

Mechanismus účinku léku

  • Farmakologické působení midazolamu je charakterizováno krátkým trváním účinku vzhledem k rychlé metabolické transformaci. Midazolam má výrazné sedativní a spánek navozující účinky. Má také anxiolytické, antikonvulzivní a myorelaxační účinky. Po intramuskulárním nebo intravenózním podání se objevuje krátkodobá anterográdní amnézie (pacient si nepamatuje události, které se odehrály během doby nejvyšší účinnosti látky).

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba úzkosti zklidnění pacienta

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy
  • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce/ infúze opakovaně dle potřeby popř. kontinuální infúze
  • Podání do konečníku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být nežádoucím způsobem ovlivněna sedací amnézií sníženou pozorností a zhoršenými svalovými funkcemi

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.