mikroskop

Mikroskop (drobnohled) je přístroj k pozorování malých objektů a struktur, které nelze sledovat prostým okem. V lékařství se užívá k pozorování mikroorganismů (bakterie apod.) nebo buněk (cytologie) a struktur, které  buňky vytvářejí (histologické vyšetření).

Struktury pozorovatelné mikroskopem se označují jako mikroskopické (na rozdíl od makroskopických pozorovatelných prostým okem nebo jednoduchou optikou)

  • Optický mikroskop využívá světla, jehož vlastnosti omezují maximální zvětšení asi na tisícinásobek, nelze pozorovat nejmenší buněčné struktury.
  • Fluorescenční mikroskop je speciální světelný mikroskop, jehož součástí je zdroj UV záření. Ve speciálně barvených preparátech jsou po ozáření viditelné fluoreskující struktury
  • Elektronový mikroskop využívá místo světla svazky elektronů, zvětšení je mnohonásobně vyšší a mohou tak být zobrazeny detaily uvnitř buňky, které nejsou světelným mikroskopem pozorovatelné.