psychoonkologie

Psychologií onkologických pacientů se zabývala Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), švýcarská psychiatrička, která postulovala tzv. Model Kübler-Ross, teorii pěti stadií zármutku, který prožívá vážně nemocný člověk: šok, odmítání, agrese, smlouvání, deprese a smíření.

Více o psychologických problémech nemocných i jejich blízkých v článku Psychologická pomoc a v článcích navazujících.

Součásti Linkos je Psychoonkologická poradna, která odpoví na vaše dotazy.