mortalita

Mortalita (úmrtnost) je počet zemřelých na dané onemocnění za určité časové období (nejčastěji za rok) vztažený na populační jednotku (nejčastěji 100.000 obyvatel).

Mortalitu lze udávat pro určenou podskupinu obyvatel, například jen pro ženy ve věku 61 až 65 let., pro muže s bydlištěm v určitém kraji apod.

Mortalita může též udávat procento zemřelých při určité chorobě (např. ebola) nebo po složitém léčebném zákroku (např. potransplantační mortalita)

Viz též heslo incidence, prevalence, mortalita

Data o incidenci a mortalitě nádorových onemocnění v ČR najdete na stánkách brněnského Institutu biostatistiky a analýz http://www.svod.cz/