myxohyalinní tumor

Myxohyalinní tumor je zpravidla nezhoubný (benigní) nádor vyskytující se v koncových částech končetin (včetně prstů), mikroskopickým obrazem může napodobovat některé maligní nádory (fibrózní histiocytom). Často recidivuje, výjimečně může být i maligní a metastazovat