nádor nezhoubný (benigní)

Nádorové buňky zpravidla vytvářejí struktury, které se podobají strukturám výchozí tkáně, tyto struktury však nejsou zapojeny do struktury orgánu nebo tkáně. Nezhoubný nádor má většinou ostré ohraničení, nevytváří metastázy. Pokud při svém růstu tlakem neohrožuje funkci důležitých orgánů (například meningeom – nezhoubný nádor mening – obalů mozku), není zpravidla životu nebezpečný. Léčba je zpravidla chirurgická, pokud je nádor odstraněn celý, nedochází zpravidla k recidivě.
Příklady nezhoubných nádorů kosti, chrupavky a pojivové tkáně. Název vychází z latinského názvu tkáně a přípony -om (jejich zhoubná varianta se označuje jako sarkom):
 • Fibrom - nádor z vaziva, může se vyskytovat téměř kdekoli, častý je na kůži (např. ve formě na tenké stopce visícího útvaru) (zhoubná varianta: fibrosarkom)
 • Myxom - nádor z řídké pojivové tkáně (ve své zhoubné variantě se řadí do skupiny sarkomů měkkých tkání)
 • Lipom - nádor z tukové tkáně, nejčastěji v podobě "bulek" pod kůží (zhoubná varianta: liposarkom)
 • Myom (leiomyom, rhabdomyom) - nádor ze svalové tkáně, a to buď z kosterních příčně prohovaných svalů (rhabdomyom), nebo z hladké svaloviny (leiomyom - častý u žen v děloze) (zhoubná varianta: myosarkom, leiomyosarkom, rhabdomyosarkom)
 • Hemangiom - nezhoubný nádor z krevních cév, který je spíše "kosmetickou" vadou. Vrozený hemangiom ve formě červené plochy může dosahovat značných rozměrů (bývá pak označován jako névus flameus, oheň), častěji se vyskytuje ve formě několik milimetrů velkých červených až fialových útvarů na kůži, kterých zpravidla přibývá s věkem. Zhoubný hemangiosarkom je vzácný.
 • Osteom - nádor vycházející z kosti
 • Chondrom - nádor vycházející z chrupavky (zhoubná varianta: chondrosarkom)
 • Histiocytom, fibrozní histiocytom, dermatofibrom - kožní nádor složený z histiocytů a vaziva

Příklady nezhoubných nádorů vycházejících z epitelu (jejich zhoubná varianta se označuje jako karcinom):

 • Adenom - nádor ze žlázového epitelu (například adenom ve slinné žláze, v tlustém střevu apod.) (zhoubná varianta: adenokarcinom)
 • Cystadenom - adenom vytvářející cysty (dutiny, zpravidla vyplněné tekutinou) (zhoubná varianta: cystadenokarcinom)
 • Papilom - nádor vycházející ze sliznice (např. v močovém měchýři, v mlékovodu apod.) v podobě třásnitých nebo bradavičných výběžků. Mnohočetný výskyt se označuje jako papilomatoza (zhoubná varianta: papilokarcinom)

Nezhoubné nádory mohou být tvořeny směsí různých tkání, tomu pak odpovídá jejich složený název, například:

 • Fibrolipom - nádor se složkou fibromu a lipomu
 • Myxofibrom - nádor se složkou myxomu a fibromu (zhoubná varianta myxofibrosarkom)
 • Fibroadenom - nezhoubný nádor složený z pojivové složky (fibrom) a epitelové složky (adenom), je častý například v prsu. (zhoubná varianta: fibroadenokarcinom v němž je zhoubná pouze epitelová složka (adenokarcinom), nebo vzácně karcinosarkom, jehož obě složky jsou zhobuné)