nádory nezhoubné (benigní)

V nezhoubném nádoru nádorové buňky zpravidla vytvářejí struktury, které se podobají strukturám výchozí tkáně, tyto struktury však nejsou zapojeny do struktury orgánu nebo tkáně. Nezhoubný nádor má většinou ostré ohraničení, nevytváří metastázy. Pokud při svém růstu tlakem neohrožuje funkci důležitých orgánů (například meningeom – nezhoubný nádor mening – obalů mozku), není zpravidla životu nebezpečný. Léčba je zpravidla chirurgická, pokud je nádor odstraněn celý, nedochází zpravidla k recidivě. Pojmenování vychází z názvu výchozí tkáně nebo způsobu růstu (např. cysty) s příponou –om.

Příklady nezhoubných nádorů vycházejících z epitelu:

 • Adenom - nádor ze žlázového epitelu (například adenom ve slinné žláze, v tlustém střevu apod.)
 • Cystadenom - adenom vytvářející cysty (dutiny, zpravidla vyplněné tekutinou)
 • Papilom - nádor vycházející ze sliznice (např. v močovém měchýři, v mlékovodu apod.) v podobě třásnitých nebo bradavičných výběžků. Mnohočetný výskyt se označuje jako papilomatóza

Příklady nezhoubných nádorů kosti, chrupavky a pojivové tkáně.

 • Fibrom - nádor z vaziva, může se vyskytovat téměř kdekoli, častý je na kůži (např. ve formě na tenké stopce visícího útvaru)
 • Myxom - nádor řídké pojivové tkáně
 • Lipom - nádor tukové tkáně, nejčastěji v podobě "bulek" pod kůží
 • Myom (leiomyom, rabdomyom) - nádor ze svalové tkáně, a to buď z kosterních příčně pruhovaných svalů (rabdomyom), nebo z hladké svaloviny (leiomyom - častý u žen v děloze)
 • Hemangiom - nádor z krevních cév, který je spíše "kosmetickou" vadou. Vrozený hemangiom ve formě červené plochy může dosahovat značných rozměrů (bývá pak označován jako névus flameus, oheň), častěji se vyskytuje ve formě několik milimetrů velkých červených až fialových útvarů na kůži, kterých zpravidla přibývá s věkem.
 • Osteom - nádor kosti
 • Chondrom - nádor chrupavky
 • Histiocytom, fibrózní histiocytom, dermatofibrom - kožní nádor složený z histiocytů a vaziva

Nezhoubné nádory mohou být tvořeny směsí různých tkání, tomu pak odpovídá jejich složený název, například:

 • Fibrolipom - nádor se složkou fibromu a lipomu
 • Hemangiolipom - nádor se složkou hemangiomu a lipomu
 • Myxofibrom - nádor se složkou myxomu a fibromu
 • Fibroadenom / adenofibrom – nezhoubný nádor složený z pojivové složky (fibrom) a epitelové složky (adenom), je častý například v prsu.

Příklady nezhoubných nádorů nervových tkání:

 • Meningiom – nádor mozkových obalů (mening)
 • Astrocytom – nádor astrocytů, gliových podpůrných buněk v mozku
 • Ganglioneurom – nádor autonomních nervů