nanoonkologie

Nanoonkologie se zabývá výzkumem nanočástic při diagnostice a léčbě nádorů. Nanočástice mohou pomoci lépe zobrazit nádor při zobrazovacím vyšetření nebo při operaci, dopravit lék k nádorové buňce ap. V běžné praxi se zatím neuplatňují.