nekróza

Nekróza je odumření části tkáně např. při přerušení cévního zásobení, při úrazu, infekci.

V případě nádorů často pozorujeme nekrózu (nekrotizující ložiska, nekrotický nádor). Nekróza vniká spontánně (například při nedostatečném cévním zásobení rychle rostoucího nádoru), ale i v důsledku léčby.