nádor

Tkáně v těle jsou tvořeny buňkami. Složité řídící mechanismy kontrolují růst a dělení buněk, jejich diferenciaci (= specializaci k vykonávání určité funkce v jednotlivých tkáních) a v neposlední řadě i jejich zánik – apoptózu. Pokud dojde k selhání těchto řídících mechanizmů, vzniká nádor nezhoubný (benigní) nebo zhoubný (maligní).

Nejčastěji používaná synonyma slova nádor a používaní zkratky

  • Tumor (v latině tumor = vypuklost, vzdutí) je označení pro zduření jakéhokoli původu (např. zánětlivý tumor), nejčastěji se ale používá jako označení (benigního) nebo (maligního) nádoru. V dokumentaci bývá zkrácené "tu".
  • Neoplazie (z latinského plasis – tvoření) je novotvorba, vznik nové tkáně například při hojení rány, ale i tkáně nádorové.
  • Neoplazma (novotvar), používaná zkratka "neo"
  • Rakovina je název používaný obecně jako synonymum pro zhoubný nádor (latinsky cancer), správněji by se termín "rakovina" měl používat jen jako synonymum pro epitelový nádor - karcinom (carcinoma). Z latinského názvu vychází lékaři používaná zkratka "ca"