neutronová záchytová terapie

Neutronová záchytová terapie je výzkumná metoda využívající neradioaktivního izotopu boru (10B), který se po ozáření tepelnými neutrony mění na radioaktivní bor (11B), který se okamžitě rozpadá a vyzařuje (emituje) alfa záření s velmi krátkým dosahem.

Nemocnému se podá sloučenina obsahující (10B), která je specificky vychytávána nádorovými buňkami. Při následném ozáření tepelnými neutrony pak záření alfa působí jen v buňkách, které přijaly sloučeninu s borem. Ozáření okolních tkání je pak nižší.

Výsledky studií neprokázaly výhody proti standardním metodám radioterapie, nevýhodou je technická náročnost.