radioterapie

Radioterapie je využití ionizujícího záření k léčbě nádorů (a některých nenádorových onemocnění).

Dle vztahu mezi pacientem a zdrojem záření se dělí na

Dle zařazení do léčebného režimu může radioterapie být

  • neoadjuvantní: před plánovanou operací
  • adjuvantní: pooperační ozáření oblasti, odkud byl nádor vyoperován, a/nebo ozáření regionálních uzlin
  • samostatná: samotné záření může vést k vyléčení některých nádorů dělohy nebo prostaty.
  • paliativní: léčba pokročilého nádoru (např. ozáření bolestivých kostních metastáz)

Radioterapie může být kombinována s jinými modalitami: s chemoterapií (chemoradioterapie), s cílenou (biologickou) léčbou (bioradioterapie) nebo s oběma modalitami (chemobioradioterapie), a to buď konkomitantně (souběžně) nebo sekvenčně. Látky v kombinaci mohou zvyšovat citlivost buněk k záření.

Více v článku Radioterapie a v článcích navazujících

Podívejte se na video Radioterapie na webu MojeMedicina.cz