radioterapie

Radioterapie je využití ionizujícího záření k léčbě nádorů (a některých nenádorových onemocnění).

Dle vztahu mezi pacientem a zdrojem záření se dělí na

Dle zařazení do léčebného režimu může radioterapie být

Radioterapie může být kombinována s jinými modalitami: s chemoterapií (chemoradioterapie), s cílenou (biologickou) léčbou (bioradioterapie) nebo s oběma modalitami (chemobioradioterapie), a to buď souběžně (konkomitantně) nebo sekvenčně

Více v článku Radioterapie a v článcích navazujících

Podívejte se na video Radioterapie na webu MojeMedicina.cz