nežádoucí účinky protinádorové léčby

Protinádorová léčba významně zasahuje do funkce nádorových buněk a vždy méně nebo více i do funkce buněk normálních, což je spojeno s řadou nežádoucích účinků. Soubor nežádoucích účinků a pravděpodobnost s jakou se vyskytnou, jsou specifické pro každý lék.

Podrobný seznam nežádoucích účinků je uveden v příbalové informaci u každého léku (viz odkaz na stránky SÚKL u každého léku uvedeného v tomto slovníčku). Uváděna je frekvence výskytu jednotlivých nežádoucích účinků a jejich závažnost.

Více o nejčastějších nežádoucích účincích a doporučených opatřeních v článku Nežádoucí účinky chemoterapie, viz též Toxicita chemoradioterapie a její prevenceZdroje a biologické účinky záření

Pozn.: Není vhodné používat termín "vedlejší účinek", což zahrnuje jakýkoli další účinek kromě primárního účinku. "Vedlejší účinek" tedy může být účinek příznivý.