oxazepam (účinná látka)

Lék ze skupiny anxiolytika

Mechanismus účinku léku

  • Oxazepam má středně silný účinek anxiolytický a hypnotický a jen mírný myorelaxanční (svaly uvolňující) a téměř žádný antikonvulzivní (protikřečový). Benzodiazepiny v závislosti na velikosti dávky tlumí všechny úrovně CNS tím, že zvyšují a facilitují inhibiční neurotransmisní akci GABA (kyselina gama-aminomáselná), která zprostředkovává pre- i postsynaptickou inhibici ve všech oblastech CNS.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Zmírnění nervozity napětí úzkosti a neklidu u duševních depresí se zvýšenou dráždivostí u nespavosti provázené úzkostí

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Oxazepam může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost motorickou koordinaci a rychlé rozhodování

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.