ozařovací plán (program)

Ozařovací plán je přesný rozpis způsobu ozáření. Na základě dat ze zobrazovacího vyšetření, nejlépe ze simulátoru se stanoví se cílový objem (= vlastní nádor včetně oblasti, kam se může šířit, nebo oblast, ze které byl nádor chirurgicky odstraněn), tedy oblast která má být ozářena, a oblasti, které nemají být ozářeny.

Protože dávka záření se mění se vzdáleností od povrchu těla, je zpravidla nutné ozařovat z více stran. Lékař s radiologickým fyzikem na speciálním počítači modelují různé možnosti a vypracují ozařovací program – směry a velikost svazků záření - ozařovacích polí (vstupy svazků záření jsou zakresleny na kůži = vstupní pole) a další parametry. Vypracování plánu může trvat i několik hodin, celková příprava bývá rozložena do několika dní.

Více v článku Plánování léčby zářením