simulátor

Simulátor je speciální rentgenový přístroj (CT) používaný k přípravě ozařovacího plánu. Součástí přístroje jsou laserové paprsky (stejné má pak i vlastní ozařovací přístroj), s jejich pomocí a značek zakreslených na kůži je možno pacienta kdykoli uložit do přesně stejné polohy ve vztahu k přístroji. Součástí přístroje je i speciální počítačový program, s jehož pomocí se simulují různé možnosti ozáření nádoru s maximálním šetřením zdravých tkání.