paréza, plegie

Paréza je částečné ochrnutí, obrna, plegie ochrnutí úplné

  • hemiparéza / hemiplegie je ochrnutí poloviny těla – stejnostranných končetin, vzniká při postižení mozku (nádor, cévní příhoda apod.)
  • paraparéza / paraplegie je ochrnutí dolní poloviny těla, vzniká při částečném nebo úplném přerušení míchy, dle místa přerušení mohou být postiženy jen dolní končetiny nebo též funkce pánevních orgánů
  • kvadruparéza / kvadruplegie je ochrnutí všech 4 končetin při porušení krční míchy