patologický

Patologický (řecky patologikos) = chorobný, nenormální, nepřirozený stav / nález, na rozdíl od fyziologického (řecky fisiologikos) = normální, přirozený. Používá se v řadě spojení:

  • Patologický nález, patologické změny – "nenormální" nález vyšetření (laboratorního, zobrazovacího atd.)
  • Patologická léze / léze – obecné označení pro poškození tkáně či orgánu zjištěná při fyzikálním nebo zobrazovacím vyšetření. Není to hodnocení povahy nálezu (zánět, nádor atd.)
  • Patologická kumulace - nenormální hromadění, tedy zvýšený výskyt nějaké látky ve tkáni nebo v jednotlivé buňce nebo výskyt některých buněk ve tkáních, které se tam za normálních okolností nevyskytují
  • Patologická zlomenina (fraktura) - zlomenina kosti způsobená patologickým procesem v kosti, která vzniká i při běžném zatížení kosti

Pojem se vyskytuje i mimo medicínu, např.

Sociálně patologický jev
Patologické chování