penetrace, penetrující

Penetrace (z latinského penetratio) = proniknutí, pronikání, vniknutí. Dle kontextu může jít například o pronikání patologického procesu (nádoru, zánětu, vředu) do okolních tkání, prostup podaného léku z cév do tkáně, průnik penisu do vaginy atd.

Penetrující = pronikající, např. ve spojení penetrující poranění = poranění pronikající tělesným povrchem (kůží) až do tělesné dutiny (např. břicha) nebo orgánu (např. mozek)