para- / peri-

para-, peri- (z řečtiny) = okolo, kolem, podél, jsou součástí složených slov, např.

  • paraaortální = podél aorty (srdečnice), např. paraaortální uzliny
  • paratracheální = podél průdušnice (trachey)
  • paravertebrální = uložený podél páteře (latinsky vertebra = obratel)
  • perivaskulární = okolo cév, perivaskulární šíření nádoru
  • peritumorózní = okolo nádoru, peritumorózní otok