pleomorfní adenom

Pleomorfní (= mnohotvarý) adenom je nezhoubný nádor vyskytující se především ve slinných žlázách (příušní žláza, podčelistní žláza), výjimečně i v jiných žlázách. Vedle epitelové složky mohou být v nádoru i složky myxomu a chondromu – bývá proto též nazýván myxochondroepiteliom. Léčba je chirurgická, pokud však není dostatečně radikální (např. proto, že nádor příušní žlázy je v těsné blízkosti lícního nervu, který by mohl být při operaci porušen), nádory recidivují. Neléčený nebo recidivující pleomorfní adenom se může zvrhnout ve zhoubný nádor (sarkom).