polymorfní

Polymorfní = mnohotvarý, nejednotný (z latinského polys, morfe = tvar), užívá se v mnoha spojeních, např.

  • polymorfní nádor = nádor s různým (mikroskopickým) vzhledem různých oblastí,
  • polymorfní projevy, obtíže = nejednotné projevy nemoci, obtíží pacienta
  • polymorfní lymfocyty = nejednotnost tvaru a velikosti lymfocytů