lymfocyty

Lymfocyty jsou druh bílých krvinek, podílející se na imunologické obraně organizmu.

  • B-lymfocyty (B-buňky) jsou odpovědné za protilátkovou imunitu, po rozpoznání antigenu s nich vznikají plazmocyty – buňky přímo produkující specifické protilátky.
  • T-lymfocyty (T-buňky) jsou odpovědné za buněčnou imunitu, přímo zabíjejí cizorodé buňky nebo nádorové buňky, které mají na svém povrchu antigen, který je v důsledku mutace hodnocen jako cizí.
  • NK buňky (natural killers, přirození zabíječi), ničí nádorové buňky nebo buňky napadené virem, na které je navázána specifická protilátka (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC - je součástí mechanismu účinku některých protinádorových monoklonálních protilátek)

Lymfocyty spolupracují s dalšími druhy bílých krvinek.