pregabalin (účinná látka)

Lék ze skupiny antiepileptika

Mechanismus účinku léku

  • Pregabalin působí v centrálním nervovém systému.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba neuralgií (nervové bolesti), pomocný lék proti bolesti při neuropatiích (poruchách / poškozeních nervů)

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát až třikrát denně
  • Užívá se bez ohledu na jídlo

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může vyvolávat závratě a somnolenci, a proto může ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.