prekanceróza

Prekancerózy jsou buněčné a tkáňové změny, které nemají charakter zhoubného nádoru, z nich se však v kratším či delším období (až desetiletí) může vyvinout maligní nádor. K prekancerózám patří některé dysplazie, metaplazie (např. dysplazie děložního krčku, leukoplakie, hyperplazie, polyp). Včasnou léčbou prekancerózních lézí (například chirurgickým odstraněním) lze zabránit vzniku nádoru