mastopatie

Mastopatie = obecně onemocnění prsu. Termín se používá zejména pro změny způsobené hormonálními vlivy, s přibývajícím věkem postihuje asi polovinu žen. Projevuje se různými příznaky, např. tvorbou cyst (cystická mastopatie), zatvrdlin (fibrózní mastopatie) nebo zatvrdlin s cystami (fibrocystická mastopatie), které mohou být bolestivé (mastodynie, latinsky odyne = bolest).

Udává se, že mastopatie souvisí s vyšším rizikem vzniku nádoru, může ztížit včasnou detekci nádoru, např. samovyšetřením.

Více o samovyšetření prsu v článku O nádorech prsu