průkaz mimořádných výhod

Průkaz mimořádných výhod je průkaz vydávaný osobám s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. Průkazy poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce, ale i další benefity. Vydává se osobám: 

  • těžce postiženým (průkaz TP - zajišťuje vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích a přednost při osobním projednávání své záležitosti, např. na úřadech) 
  • zvlášť těžce postiženým (průkaz ZTP - dále zajišťuje bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob a slevu 75 % jízdného ve vlacích a autobusech, možnost vyhrazeného parkovacího místa před domem a další)
  • zvlášť těžce postiženým s průvodcem (průkaz ZTP/P - dále zajišťuje bezplatnou dopravu průvodce nebo vodícího psa)

Průkaz vydává místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce

Více na externí webové stránce Průkazy zdravotně postižených.