nenádorová radioterapie

Ozařování se (výjimečně) užívá též u nenádorových onemocnění. Používají se přístroje s nižší energií záření (speciální RTG přístroj, cesiový ozařovač apod.), ozařuje se jen několik dní, celková dávka je mnohonásobně nižší než při ozařování nádorů.

K indikacím patří například některé záněty, „ostruha“ patní kosti (calcar calcanei), degenerativní onemocnění kloubů a šlach, počáteční stádia fibromatózy dlaně nebo chodidla (Dupuytrenova kontraktura a Ledderhoseova nemoc), fibróza penisu (Induratio penis plastica) aj.