reverzibilní

Reverzibilní = vratný.

Vlivem nemoci nebo léčby může dojít k řadě změn (alopecie, neuropatie, srdeční poruchy apod.). Pokud může dojít k úpravě, jde o změny reverzibilní. Změny trvalé označujeme jako ireverzibilní.