poměr rizik - hazard ratio (HR)

Hazard ratio (HR) - poměr rizik je statistická hodnota porovnávající riziko výskytu nějaké příhody v závislosti na čase ve dvou různých skupinách, např. v klinické studii se dvěma způsoby léčby při hodnocení doby přežití bez příhody vyjádřené graficky Kaplan-Meierovými křivkami. Počítá se nejen s tím, že u jednotlivých subjektů ve studii příhoda nastane, ale též kdy nastane.

HR se udává relativním číslem, pro porovnání léčby A versus B platí, že při HR menším než 1 je A lepší než B. Pokud je např. HR 0,60, často se udává, že léčbou A bylo riziko sníženo o 40 %