segment

Segment je část orgánu anatomicky definovaná, např. segment plicního laloku je část plíce ventilovaná určitou větví průdušek, apod.

Segmentální = týkající se segmentu, např. segmentální resekce = segmentektomie = chirurgické vynětí segmentu orgánu.