stacionární

Stacionární = setrvalý, neměnný (latinsky stationarius = nepostupující, ustálený).

Stacionární onemocnění je onemocnění, které se nezhoršuje, ale ani výrazněji nezlepšuje. U některých onemocnění, které by se bez léčby zhoršovaly, je dosažení takového stavu známkou úspěšnosti léčby.