stent

Stent je pomůcka, která se zavádí do dutých orgánů za účelem zachování (nebo obnovení) jejich průsvitu, například do srdečních tepen zúžených aterosklerózou, do jícnu, průdušnice, žlučovodu či močovodu při jejich postižení nádorem, tlakem zvenčí apod.

Pig tail stent se užívá k zajištění odtoku moči z ledviny do močového měchýře, název vychází z typického zakroucení konců, které zajišťuje stálou polohu stentu.