suspekce, suspektní

Suspekce = podezření, suspektní = podezřelý (latinsky suspiciosus - podezřelý, budící podezření)

Vyjadřuje dojem lékaře, že by se mohlo jednat o určitou diagnózu (například suspektní nádor.), která dosud není potvrzena (nebo vyloučena) dalšími vyšetřeními.