temoporfin (účinná látka)

Lék ze skupiny fotosenzitizéry používané při fotodynamické terapii

Mechanismus účinku léku

  • Temoporfin je látka, která se dostává do buněk a po ozáření světlem specifické vlnové délky reaguje s kyslíkem za vzniku vysoce reaktivních radikálů, které poškozují buněčné struktury, zejména mitochondrie. Ozáření je provedeno speciálním laserem. Léčba je účinná až do hloubky 10 mm.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce (6 minut), po 96 hodinách = po 4 dnech (rozmezí 90 – 110 hodin) následuje ozáření laserem.
  • Po dobu 15 dní po injekci je nutno chránit oči a kůži před sluncem a jasným umělým světlem. Krémy na opalování chránící před ultrafialovým zářením neposkytují žádnou ochranu

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Množství alkoholu obsažené v tomto léčivém přípravku může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Během citlivosti na světlo (15 dní) se nedoporučuje řízení obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.