terminální stádium nemoci

Terminální stádium (fáze) nemoci, je období kdy již specifická (protinádorová) léčba je neúčinná, nevede k prodloužení života a naopak by vedla ke zhoršení jeho kvality.

Péče o pacienta v takovém případě musí tišit bolest a další obtíže fyzické i a psychické, při zachování důstojnosti pacienta, což zajišťuje léčba symptomatická, včetně podávání léků zklidňujících (sedativ) (= terminální sedace)

Na péči o nemocné v terminálním stádiu nemoci jsou specializována specifická zdravotnická zařízení – hospice a instituce zajišťující péči v domově pacienta.

Více v článku Paliativní medicína

Informace o hospicích včetně jejich seznamů na externích webových stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a hospice.cz