teofylin (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí (zúžením) dýchacích cest

Mechanismus účinku léku

  • Mechanismus účinku teofylinu není dodnes zcela znám. Má bronchodilatační účinek, působí stimulačně na dechové centrum, zvyšuje frekvenci a sílu srdečních kontrakcí, má slabý diuretický účinek, stimuluje CNS a zvyšuje žaludeční sekreci

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba dušnosti při obstrukci dýchacích cest

Způsob užívání léku

  • Tobolky s prodlouženým uvolňováním užívané ústy

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel obsluze strojů a práce za zvýšených bezpečnostních podmínek.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.