ultrasonografie (sonografie, vyšetření ultrazvukem)

Využití schopnosti ultrazvuku odrážet se v místech, kde se mění hustota tkáně (jako světlo od vodní hladiny). Schopnost odrážet ultrazvukové vlny se nazývá echogenita (odrazivost). Na rozdíl od CT vyšetření, kdy je hustotu tkáně možno vyjádřit konkrétním číslem, je echogenita pojem relativním - útvary, které ultrazvuk odrážejí méně či více než okolní tkáň, nazýváme hypoechogenní nebo hyperechogenní. Na monitoru (fotografii) se pak takový útvar zobrazuje jako světlejší nebo tmavší než okolí. Pokud ve tkáni (orgánu) nerozeznáváme oblasti s vyšší nebo nižší echogenitou, hovoříme o isoechogenním obrazu.
Vyšší či nižší echogenita sama o sobě není "diagnózou", je pouze jedním z mnoha znaků, podle kterých lékař určuje charakter vyšetřené tkáně.
Při nádorových onemocněních se užívá především k vyšetření jater. Pomocí speciální sondy zavedené do konečníku je možno ultrazvukem vyšetřit i prostatu. Dále se může vyšetřovat řada dalších orgánů (slezina, prs, uzliny).

Podívejte se na video o ultrazvukovém vyšetření břicha.