uvea

Uvea (živnatka) je součást stěny oční koule, zajišťuje výživu oka, její součástí jsou cévnatka, duhovka a řasnaté tělísko.