vertebrogenní algický syndrom

Vertebrogenní algický syndrom jsou bolesti zad související s poruchou páteře (latinsky vertebra = obratel).