Aktip

Aktip a psychosomatika očima předsedů onkologické a psychosomatické společnosti

V psychosomatickém diskusním duelu na DVTV se sešli Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti a předseda Společnosti psychosomatické medicíny MUDr. Vladislav Chvála. 

Velmi pozorně jsme shlédli již zmíněný pořad o praktikách „léčby“ v Konzultačním a terapeutickém institutu Praha – AKTIP. Vzhledem k našemu dosaženému vzdělání a praxi ve zdravotnictví – jsme kliničtí psychologové z onkologických pracovišť - se zaměříme na vystoupení naší kolegyně pí. Mgr. Lenky Krutilové, jejíž účinkování tvoří podstatnou část celého pořadu.

Obchod se zdravím - varování

Česká televize natočila v rámci cyklu Infiltrace dokument o léčebných praktikách jednoho pražského zařízení psychosomatické medicíny. Česká onkologická společnost byla již v roce 2014 znepokojena některými aktivitami tohoto zařízení, na něž byla upozorněna onkologickými pacientkami. Odborné stanovisko z roku 2014 najdete na Linkos.