Otázky a odpovědi k aktivitám institutu Aktip

Svépomocná skupina pacientek s rakovinou prsu, jež je znepokojena některými informacemi a službami soukromého terapeutického zařízení Aktip, se obrátila na Českou onkologickou společnost s žádostí o odborné vyjádření k otázce léčby rakoviny hypnózou, k otázce spojitosti mezi antidepresivy a rakovinou prsu a vaječníků a ohledně diagnostiky rakoviny prsu neinvazivní mammografii. Zveřejňujeme dotazy i odpovědi, které vypracovala Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., členka výboru ČOS. 

Níže zveřejňujeme odpověď na dané podněty, kterou za výbor ČOS vypracovala Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.  a která také zahrnuje stanovisko prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., přednosty radiologické kliniky a hlavního odborníka v rámci mammárního screeningu v ČR. Současně předseda České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. požádal dopisem o vyjádření předsedu České psychiatrické společnosti MUDr. Martina Hollého. O jeho stanovisku budeme návštěvníky rovněž informovat.   

Vážená paní  magistro, 

Moc děkujeme za Vaše upozornění  na aktivity MUDr Jarmily Klímové i  soukromého institutu Aktip, které jsou opravdu znepokojující.

ad Léčba rakoviny hypnózou

Z DOPISU PACIENTEK: Zde v článku  tvrdí, že se dá rakovina léčit hypnózou: http://zena.centru...y/online-v-tranzu/  viz:
Otázka: Dobry den, chci se zeptat, v clanku je napsano, ze jste pomohla vylecit nezhoubny nador. Mohla by hypnoza zabrat i na ty zhoubne? Dekuji V.Autor: Vladka | 8.4.2009 10:59
MUDr. Jarmila Klímová: Dobrý den. Ano, mohla. A mám s tím osobní zkušenost. úspěch je ale výrazně závislý na osobnosti klienta. Nikdy nelze udělat prognosu předem. …

Podotýkám - závislá na osobnosti klienta, doktorka si dělá pravděpodobně alibi, pokud náhodou léčba nedopadne dobře, čím ale klade vinu na onkologického pacienta, který neměl tu správnou osobnost.

ODPOVĚĎ ČOS: Ohledně chatu na webu : žena.cz,  pevně  doufám, že informace o možnosti léčby zhoubného nádoru hypnózou, se týkala  psychologické či psychiatrické terapie  důsledků nemoci, nikoliv  zhoubného nádoru samotného, a  že se paní doktorka jen  neobratně a nejednoznačně vyjádřila, což nic nemění na  nebezpečnosti  dopadu informace, který jste správně zmínila.

ad Spojitost mezi antidepresivy a rakovinou prsu a vaječníků

Z DOPISU PACIENTEKCo je ale horší, onkologický pacient zažívá obrovskou nejistotu, nejenom, zda se vyléčí, ale rovněž se najde spousty lidí, co mu začnou tvrdit, ať nedůvěřuje lékařům, odmítne chemoterapii. Často se neobejde bez použití antidepresiv. Naší svépomocnou skupinou zahýbal "vědecký" článek, který MUDr. Jarmila Klímová vydala na stránkách institutu Aktip. Viz: http://www.aktip.c...tidepresivech.html. ...

...Některé pacienty  na základě článku okamžitě vysadily antidepresiva, a okamžité vysazení antidepresiv může napáchat velké škody. Navíc některé pacientky se díky endogenní depresi opravdu neobejdou bez antidepresiv a  stav, kdy probíhá onkologická léčba při vysazení antidepresiv může skončit i sebevraždou. Rovněž některé pacienty díky tomuto článku přestaly důvěřovat doktorům, protože pokud braly předtím antidepresiva a teď mají rakovinu prsu, tak v tom vidí značnou souvislost a zvažují i odmítnutí chemoterapie.

ODPOVĚĎ ČOS: Její článek, týkající se  nežádoucích účinků antidepresiv SSRI je opravdu velmi impresivní a dle  dostupných odborných informací riziko karcinomu prsu značně přeceňuje.  Podle recentních a významných studií, jejichž reprinty přikládám, je riziko karcinomu prsu při užívání SSRI marginální (na hranici významnosti pro tisícové soubory léčených), Paroxetin vyšel v jedné studii hraničně (ale nevýznamně), ve studii bylo ale zařazeno  jen 24 léčených.

Případné riziko určitě není zcela specifické, existuje celá řada dalších studií u jiných tumorů (např. ca ovaria a kolorektální karcinom), u ca prsu může být vyšší vzhledem k významu prolaktinu. Celá problematika je pod drobnohledem téměř 15 let, kdyby bylo riziko opravdu významné, byly by tyto léky už dávno staženy z trhu. Výsledky studií mohou být ovlivněny faktem, že deprese  objektivně zvyšuje riziko zhoubných nádorů a to se mylně přičítá její léčbě. Nicméně je třeba možné hormonální riziko  vždy zvažovat, ( my o něm uvažujeme   v souvislosti s léčbou tamoxifenem, kterou SSRI narušují), a poměřovat jej ve vztahu k riziku deprese, spojené s onkologickou diagnózou, které je nepoměrně vyšší. Požádám ještě  psychiatrické odborníky o fundované vyjádření k celému problému.

ad Diagnostika rakoviny prsu neinvazivní mammografii

Z DOPISU PACIENTEK: Aktip v v rámci onkologie nabízí neinvazivní mammografii http://www.aktip.c...ni-tomografie.html
Je toto vůbec schválené, akreditované.? Je docela možné, že pacientky dají přednost tomuto a pak se už nedostaví na správné vyšetření, když toto vyšetření propaguje a provádí lékař.. Problém je, že pokud by tyto informace propagoval např. léčitel, tak to není tak škodlivé, jako když informace  propaguje lékař, který je členem lékařské komory!!!. .. Ještě bych chtěla přidat, že  neivazivní mamogragii dělá diagnostiku, tedy hodnocení snímků, zda máte rakovinu či nemáte MUDr. Petra Dočkalová, která je vystudovaná psychiatrička!! Domnívala jsem se, že na hodnocení zobrazovacích technik by měla být určitá specializace. 

ODPOVĚĎ ČOS: Problematiku „neinvazivní“ impendanční mammografie jsem konzultovala s profesorem Danešem, přednostou radiologické kliniky a hlavním odborníkem v rámci mammárního screeningu v ČR. Jeho stanovisko bylo následující:

Přístroj je, pokud vím ,schválený jako doplňková metoda v diagnostice chorob prsu, ne pro screening.

Přístroj jsme testovali, bohužel senzitivita je velmi nízká, řada i velkých karcinomů nebyla na přístroji vidět. Když to firma zjistila, přístroj odvezli, dál ho provozují na několika místech v privátních zařízeních, kde to zaštituje jeden praktický lékař a jedna lékařka v oboru psychiatrie. Větší ohlas ale metoda nemá, rozhodně ne tak, jak si  investor představoval.  V době, kdy jsme přístroj měly na vyzkoušení, neexistovala  žádná významná  studie o přínosu metody, ani žádný dobrý článek v časopisu s IF. Informace proběhla   v podstatě jen v nevýznamných zprávách  z konferencí z Ruska a  z Itálie.

Metodou se zabývala i Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR, která konstatovala, že  při současném stavu poznání není tato metoda vhodná pro časnou diagnostiku a screening.(viz zápis z jednání). 

Radiologové mamodiagnostici ani gynekologové nemají zájem tuto metodu provozovat, což svědčí o nedostatečné spolehlivosti vyšetření.

Hodnocení výsledků vyšetření psychiatrem je zcela nepochopitelné a  nebezpečné.

Výbor onkologické společnosti osloví s tímto problémem předsedu psychiatrické společnosti pana ředitele MUDr. Martina Hollého, kterého požádáme o prošetření  celé záležitosti a  zjednání nápravy. O výsledcích si Vás dovolíme  informovat.

Za  Výbor Onkologické společnosti

Petra Tesařová

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc
Onkologická klinika
Praha

Celé znění podnětu svépomocné skupiny pacientek ze 4.8.2014:

Dobrý den,
jsem onkologický pacient (rakovina prsu), který se stýká rovněž s onkologickými pacienty v rámci svépomoci (rakovina prsu) jak osobně, tak přes internet. Bohužel se díky internetu začala ve velkém propagovat mezi onkologickými pacienty MUDr. Jaroslava Klímová a její institut Aktip.http://www.aktip.cz/.  Nic proti celostní medicíně....Ale, např. zde v článku  tvrdí, že se dá rakovina léčit hypnózou.    http://zena.centru...y/online-v-tranzu/ viz:

Otázka: Dobry den, chci se zeptat, v clanku je napsano, ze jste pomohla vylecit nezhoubny nador. Mohla by hypnoza zabrat i na ty zhoubne? Dekuji V.Autor: Vladka | 8.4.2009 10:59
MUDr. Jarmila Klímová: Dobrý den. Ano, mohla. A mám s tím osobní zkušenost. úspěch je ale výrazně závislý na osobnosti klienta. Nikdy nelze udělat prognosu předem. …

Podotýkám - závislá na osobnosti klienta, doktorka si dělá pravděpodobně alibi, pokud náhodou léčba nedopadne dobře, čím ale klade vinu na onkologického pacienta, který neměl tu správnou osobnost.

Co je ale horší, onkologický pacient zažívá obrovskou nejistotu, nejenom, zda se vyléčí, ale rovněž se najde spousty lidí, co mu začnou tvrdit, ať nedůvěřuje lékařům, odmítne chemoterapii. Často se neobejde bez použití antidepresiv. Naší svépomocnou skupinou zahýbal "vědecký" článek, který MUDr. Jarmila Klímová vydala na stránkách institutu Aktip. Viz: http://www.aktip.c...tidepresivech.html

Z článku kopíruji:

Vyšší riziko rakoviny?
- Rešerše publikovaná v žurnálu PLoS One v dubnu 2011 se zaměřila na 61 studií, které zkoumaly spojitost mezi antidepresivy a rakovinou prsu a vaječníků. Byl zjištěn 11% nárůst rizika vzniku těchto chorob u žen, které užívaly SSRI, oproti pacientkám s jiným druhem antidepresiv.
- Podobně nepříjemné je zjištění, že mezi výrobci antidepresiv a odborníky provádějícími studie existuje finanční propojení. Z 15 vědců s těmito vazbami nezaznamenal ve svých výzkumech riziko rakoviny ani jeden. Naproti tomu 43 % nezávislých odborníků takovéto hrozby objevilo.
- Pokud by SSRI skutečně mohly zapříčinit rakovinné bujení, znamenalo by to pro ženy užívající kvůli psychickým potížím tato antidepresiva, že jim předepsaný lék může více uškodit než pomoci.
Z článku kopíruji i tuto znepokojující stať:
Příčina smrti
- Velká studie provedená v dubnu 2009 na ženách užívajících tento typ antidepresiv odhalila, že SSRI má, a to nezávisle na dalších faktorech, přímou spojitost s vyšším rizikem úmrtí na srdeční příhodu.
- Později v témž roce tuto informaci potvrdil ještě další výzkum, kterého se zúčastnilo 136 000 žen v menopauzálním věku polykajících SSRI. Bylo u nich zjištěno o 32 % vyšší riziko úmrtí z jakékoli příčiny, o 45 % vyšší riziko cévní mozkové příhody, o neuvěřitelných 212 % vyšší hrozba hemoragické mrtvice (způsobené prasknutím cévy a krvácením do mozku) a o 210 % vyšší riziko, že mozková mrtvice bude smrtelná.


Některé pacienty  na základě článku okamžitě vysadily antidepresiva, a okamžité vysazení antidepresiv může napáchat velké škody. Navíc některé pacientky se díky endogenní depresi opravdu neobejdou bez antidepresiv a  stav, kdy probíhá onkologická léčba při vysazení antidepresiv může skončit i sebevraždou. Rovněž některé pacienty díky tomuto článku přestaly důvěřovat doktorům, protože pokud braly předtím antidepresiva a teď mají rakovinu prsu, tak v tom vidí značnou souvislost a zvažují i odmítnutí chemoterapie.


Aktip v v rámci onkologie nabízí neinvazivní mammografii http://www.aktip.c...ni-tomografie.html
Je toto vůbec schválené, akreditované.? Je docela možné, že pacientky dají přednost tomuto a pak se už nedostaví na správné vyšetření, když toto vyšetření propaguje a provádí lékař.. 
Problém je, že pokud by tyto informace propagoval např. léčitel, tak to není tak škodlivé, jako když informace  propaguje lékař, který je členem lékařské komory!!!.

Moc prosím o odborné vyjádření
1) Zda se dá léčit rakovina hypnózou a zda výsledek léčby závisí na osobnosti klienta
2) Odborné vyjádření k rešerši publikované v žurnálu Plos a rovněž odborné vyjádření k dalším údajným škodám na zdraví, co mohou způsobit antidepresiva.
3) Odborné vyjádření ohledně diagnostiky rakoviny prsu neinvazivní mammografii.

Na závěr. Onkologičtí pacienti jsou většinou na nemocenské (jsou psychicky zranitelní, né příliš odolní vůči manipulačním technikám) a nepobírají mnoho peněz, stačí se podívat na ceník u Aktipu, kdy samozřejmě tam stačí otevřít dveře a předpokládám, že v rámci celostní medícíny Vás budou v institutu přemlouvat na další a další terapie (andělská terapie, kineziologie....), tam nechají tisíce, přičemž v rámci hrazené zdravotní péče a další např. podpůrných aktivit od nadací se dá dělat i něco obdobného skorem zadarmo. Ale těžko se dá postavit vůči názorům MUDr. Jarmily Klímové a šířit jiné informace, pokud člověk není odborník v této  oblasti.


Mgr. Martina Pipková, Jana Presslerová a Jana Bubeníková