Vyjádření členů Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti JEP k pořadu ČT Infiltrace: OBCHOD SE ZDRAVÍM ze dne 21.5.2018

Velmi pozorně jsme shlédli již zmíněný pořad o praktikách „léčby“ v Konzultačním a terapeutickém institutu Praha – AKTIP. Vzhledem k našemu dosaženému vzdělání a praxi ve zdravotnictví – jsme kliničtí psychologové z onkologických pracovišť - se zaměříme na vystoupení naší kolegyně pí. Mgr. Lenky Krutilové, jejíž účinkování tvoří podstatnou část celého pořadu.

AKTIP není zdravotnickým, jen konzultačním zařízením. Paní magistra vystudovala psychologii a prezentuje se absolvováním homeopatie a orientální diagnostikou. Je ovšem velice zdatnou vypravěčkou a její herecké vlohy zaujmou na první pohled. Má v AKTIPu zřejmě roli návnady, která se snaží svým výkonem zaujmout platícího klienta, aby měl chuť pokračovat v dalších drahých obskurních „vyšetřeních“. Pokud klient začne umdlévat z nicneříkajících návštěv, rychle je přesunut ke vlévání naděje do žil právě k ní.

Neskutečnými munchhausenovskými historkami o způsobech vyléčení rakoviny hrubě poškozuje psychiku klientů, kteří hledají pomoc u psycholožky.
Její způsob vedení konzultace vždy směruje k rakovině a nemá naprosto co do činění s přístupem psychologa ke klientovi. Ukazuje jen na to, že její postgraduální vzdělání ji neopravňuje mluvit o nádorové terapii. Teorie jako „metastáze se musejí mechanicky zastavit“, pacienti se „nechtějí zbavit rakoviny, přináší jim výhody“, „rakovina se dá vykadit“ a nejpitoresknější tvrzení „léčba milencem“ jsou odpornou nehorázností. Pokud tato odbornice pouští klientům takovou čistou hrůzu a doporučuje jim opravit podvědomou úroveň, pak soudíme, že ji kdysi vážně měli na studium herectví vzít.
Pravda, tento institut velmi úspěšně našel a vyplnil mezeru v péči o onkologicky nemocné, kteří hledají psychickou oporu při léčbě nádorů. Podle všech indicií není chování a jednání zaměstnanců AKTIPu lehce postižitelné.

Přáli bychom si, aby takové instituce nenašly důvěřivé klienty.

Je nám velice líto, že klinická psychologie a psychoterapie je jako právoplatná zdravotnická specializace podobnými lidmi typu paní magistry výrazně poškozována. Některé metody, které užívá, jsou legalizovanými diagnostickými prostředky - ale aby jimi byly, je třeba s nimi zacházet v požadovaných intencích a citlivě je hodnotit po dostatečné zkušenosti a nadstavbovém vzdělání, čímž jmenovaná nedisponuje.
Dále cítíme potřebu veřejnost informovat, že skuteční akreditovaní kliničtí psychologové jsou rozpoznatelní tím, že mají po VŠ další již zmiňované (nadstavbové vzdělání), garantované IPVZ nebo odbornými akreditovanými společnostmi pro zdravotnictví.
Z pohledu pacienta mohou na první pohled některé postupy (diagnostické i terapeutické)vypadat velmi podobně, avšak žádný akreditovaný specialista, který ctí své vzdělání, odbornost a profesní etiku nikdy nebude z diagnostickým metod číst jednostranné závěry typů příběhů z minulosti nebo tzv. stoprocentně pravdivých předpovědí budoucnosti. Takový odborník bude nabízet možnosti interpretace v diagnostice i v terapii, nikdy nebude jeho názor jediný dobrý, nikdy nebude zasahovat jiným odbornostem do jejich kompetencí apod.

Klíčová slova
Aktip; Psychoonkologie; psychosomatika