cílená léčba

Klinické registry jsou jedním z důležitých podpůrných nástrojů pro evidenci nákladné biologické léčby a jejich výsledků. Česká onkologická společnost vede a má k dispozici klinické registry pacientů léčených cílenou biologickou léčbou v Komplexních onkologických centrech. Díky...

Poslání a funkce onkologických klinických registrů cílené léčby je vysvětleno v úvodu ke klinickým registrům. V tomto přehledu Česká onkologická společnost zpřístupňuje svým členům, ostatním lékařům a plátcům péče konkrétní informace o jednotlivých registrech a také vždy...

Praktický návod pro testování a cílenou léčbu dospělých pacientů se solidními nádory s NTRK genovou fúzí v běžné klinické praxi
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn: Inhibitory kinázy tropomyosinového receptoru (TRK) nabízí možnost selektivního ovlivnění této signální dráhy s dramatickým a dlouhodobým účinkem na nádory, u nichž se nachází fúze genů pro neurotrofní receptory s tyrosin kinázovou aktivitou (NTRK). Vzhledem k nízké incidenci těchto aberací u běžných typů solidních nádorů dospělých je identifikace pacientů s touto aberací velkou výzvou pro klinickou praxi. Cílem tohoto sdělení je poskytnou stručný a přehledný návod k testování na přítomnost NTRK genových fúzí a indikaci léčby inhibitory TRK (TRKi) pro běžnou onkologickou klinickou praxi.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Zajistit, aby cílená léčba byla skutečně cíleně prospěšná správně indikovaným pacientům, je významným úkolem všech osob i institucí zapojených do péče o onkologické pacienty.