Praktický návod pro testování a cílenou léčbu dospělých pacientů se solidními nádory s NTRK genovou fúzí v běžné klinické praxi

Praktický návod pro testování a cílenou léčbu dospělých pacientů se solidními nádory s NTRK genovou fúzí v běžné klinické praxi

Souhrn: Inhibitory kinázy tropomyosinového receptoru (TRK) nabízí možnost selektivního ovlivnění této signální dráhy s dramatickým a dlouhodobým účinkem na nádory, u nichž se nachází fúze genů pro neurotrofní receptory s tyrosin kinázovou aktivitou (NTRK). Vzhledem k nízké incidenci těchto aberací u běžných typů solidních nádorů dospělých je identifikace pacientů s touto aberací velkou výzvou pro klinickou praxi. Cílem tohoto sdělení je poskytnou stručný a přehledný návod k testování na přítomnost NTRK genových fúzí a indikaci léčby inhibitory TRK (TRKi) pro běžnou onkologickou klinickou praxi.

Prakticky využitelné metody testování NTRK genových fúzí jsou imunohistochemie (IHC), fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a různé způsoby genetického testování nejčastěji metodou masivního paralelního sekvenovaní nové generace (next-generation sequencing, NGS). Po uvážení charakteristiky uvedených testů doporučujeme pro klinickou praxi u nádorů s nízkou incidencí NTRK genových fúzí dvoustupňové testování. V prvním kroku se otestuje čerstvý nebo archivní vzorek pomocí validované IHC metody. Při pozitivním výsledku následuje ověření pomocí RNA NGS, preferenčně z čerstvého vzorku, při nemožnosti jeho získání (například neúměrné riziko pro pacienta) pak z archivního vzorku. Ideálním postupem, o jehož zavedení bychom měli usilovat, je genomické testování většiny nádorů a následující individualizovaná cílené léčba. U nádorů s vysokou incidencí NTRK genových fúzí doporučujeme jako první krok NGS sekvenování, preferenčně z čerstvého vzorku, při nemožnosti jeho získání (například pro neúměrné riziko nebo dyskomfort pro pacienta) pak z archivního vzorku. V současnosti je v Evropské unii registrován jako jediný TRKi larotrectinib. Další TRKi entrectinib sice zatím v EU registrován není, nicméně je nově v ČR dostupný v rámci Specifického léčebného programu.

Celý text doporučeného postupu v pdf ke stažení.