cílená léčba » neurotrofní receptor s tyrosin kinázovou aktivitou, odstranit

Praktický návod pro testování a cílenou léčbu dospělých pacientů se solidními nádory s NTRK genovou fúzí v běžné klinické praxi
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn: Inhibitory kinázy tropomyosinového receptoru (TRK) nabízí možnost selektivního ovlivnění této signální dráhy s dramatickým a dlouhodobým účinkem na nádory, u nichž se nachází fúze genů pro neurotrofní receptory s tyrosin kinázovou aktivitou (NTRK). Vzhledem k nízké incidenci těchto aberací u běžných typů solidních nádorů dospělých je identifikace pacientů s touto aberací velkou výzvou pro klinickou praxi. Cílem tohoto sdělení je poskytnou stručný a přehledný návod k testování na přítomnost NTRK genových fúzí a indikaci léčby inhibitory TRK (TRKi) pro běžnou onkologickou klinickou praxi.